Verzenden

Levering
espen-online zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. (Voor levering naar het buitenland hanteren wij andere verzendtarieven welke u middels klantenservice@espen-online.nl kunt opvragen). Goederen worden geleverd conform de wettelijk in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. espen online is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen hierop, tijdig aan espen-online door te geven.Indien u verhuisd bent en dit niet aan espen-online
heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een bezorging aan het laatste aan espen-online kenbaar gemaakte huisadres als een geldige bezorging. espen-online is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de bezorging niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. Door espen-online geaccepteerde bestellingen zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is espen-online niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.